Star Wars Kinect

    Kinect Star Wars Tura se nastavlja, dok se barbari busaju o prsa, oni snazni u Sili (i pokretima) natječu se u plesu!